Prosess ved sliping av frisørsakser:

• Saksen blir sjekket for synlige skader: » Er støtputen ok » kan den slipes » er saksen slipt tidligere » hvor mange ganger er den slipt » vil det svare seg å slipe saksen?
• Anbefaling av kjøp av ny saks?
• Kunden kontaktes omgående dersom sliping ikke vil svare seg.
• Saksen blir vurdert, deretter demontert, og vi kontrollerer / velger riktig eggvinkel for slipingen.
• Saksens blader, justeringsskrue, pakninger og fjærer blir rengjort.
• Saksen får en grovslipning – grader fjernes og eggen sjekkes under lupe.
• Saksen får en finslipning – grader fjernes og eggen sjekkes under lupe.
• Polering
• Rengjøring før montering
• Delene blir oljet og smurt.
• Saksen blir montert
• Justeringer utføres
• Saksen testes
• Ok?

Dersom saksen ikke fungerer tilfredsstillende, blir hele prosessen utført på ny!
Saksen pakkes og sendes per post omgående.